مدیریت ورزش، دانش و حرفه ­ای بین رشته­ ای می باشد که از مبانی علوم انسانی و اجتماعی تشکیل شده است. از این رو،  نشریۀ مدیریت و توسعۀ ورزش درصدد است نتایج پژوهش های کلان، استراتژیک و آینده نگر یا توسعه محور را مورد بررسی و چاپ قرار دهد که در حوزه هایی مانند سیاستگذاری، اقتصاد و گردشگری، فرهنگ و فناوری، توسعه پایدار، آینده پژوهی، نظریه پردازی و موضوعات اجتماعی ورزش انجام گرفته اند.vector

این نشریه به استناد نامۀ شمارۀ  3/18/528026/ مورخ  1392/09/20 مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجۀ علمی-پژوهشی است.

  vector

 

 در این نشریه مقالات قبل ورود به فرایند با سامانه همانندجو مورد بررسی قرار می گیرند. 

 

 

قابل توجه نویسندگان محترم

 

براساس مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان، مقرر گردید مبلغ 1،000،000 ریال جهت داوری مقالات و مبلغ 3،000،000 ریال بابت چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان اخذ گردد. بنابراین لازم است که نویسندگان محترم  قبل از داوری و پس از تأیید داوران جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله، تصویر فیش های پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.

 

 

همه مقالات ارسالی باید در قالب (template) جدید نشریه تایپ و تنظیم شوند. این قالب در صفحۀ راهنمای نویسندگان قرار گرفته است. دفتر نشریه از پذیرش و ترتیب اثر دادن به مقالاتی که خارج از قالب مذکور تهیه شده باشند، معذور است.

vector

نشانی نشریه

 آدرس: رشت- کیلومتر 10 جادۀ تهران- دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی- صندوق پستی 1438

پست الکترونیکی: smd@guilan.ac.ir

                          jsmd_guilan@yahoo.com

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1400 

2. شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

صفحه 22-36

10.22124/jsmd.2021.5448

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری


9. طراحی و اعتباریابی مدل توسعۀ ورزش‌های پایه: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 70-71

10.22124/jsmd.2021.5362

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده