لیست داوران سال 1401

نام داور وابستگی سازمانی
فاطمه احمدی موسسه آموزش عالی وحدت
محسن احمدی استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه زابل
زهرا احمدی ناطور استادیار دانشگاه/ گروه فقه و حقوق اسلامی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ارومیه
زهرا ایزانلو دانشگاه بجنورد
بهزاد ایزدی دانشگاه کردستان
علیرضا اسفندیاری مقدم عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اکرم اصفهانی‌نیا گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حکیمه افروزه دانشجو/ دانشگاه گیلان
علی افروزه دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران
محمد صادق افروزه دانشگاه جهرم
حسین اکبری یزدی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
علیرضا الهی دانشگاه خوارزمی
رضا اندام دانشگاه صنعتی شاهرود
یوسف یاوری هیات علمی-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ناصر بای یات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر
هادی باقری عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن بحرالعلوم عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا برومند دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوشین بنار دانشگاه گیلان
زهرا تسلیمی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش
وجیهه جوانی گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی جوکار دانشجو دانشگاه گیلان
میثاق حسینی کشتان عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
سید رضا حسینی نیا هیات علمی / دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن حلاجی عضو هیات علمی گروه آموزش تربیت بدنی/ دانشگاه فرهنگیان/ تهران/ ایران
محمدرسول خدادادی دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک
اکرم خواجه پور دکتری/ مازندران
صلاح دستوم دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان
مرتضی دوستی عضئ هیئت علمی دانشگاه مازندران
محمد ریحانی استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمدمهدی رحمتی دانشگاه گیلان
هشام رستمی خوبان رزگاه- کوی سرشار- بلاک ۳۵۷
مهدی رسولی هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
شمس الدین رضایی دانشیار گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام
مرتضی رضایی صوفی دانشگاه پیام نور
محمد حسین رضوی
رحیم رمضانی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
علی زارعی دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - تهران - ایران
حسین زارعیان عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وحید ساعت چیان گروه علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا ع
میرحسن سیدعامری دانشیار دانشگاه ارومیه
فاطمه سعیدی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان
جبار سیف پناهی شعبانی گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
ابوذر سوری دانشگاه گیلان
سپیده شبانی دانشگاه گیلان
سیده ناهید شتاب بوشهری دانشگاه چمران اهواز
وحید شجاعی گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
اسماعیل شریفیان دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعظم شیرویی دانشگاه ازاد و وزارت آموزش و پرورش
شهرام شفیعی
محمد جواد ضیاء اسطلخ زیر دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
ناهید طالبی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
همایون عباسی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین عبدالملکی مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران
حسین عیدی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی
فریبا عسکریان استادیار/ دانشگاه تبریز
مرتضی عظیم زاده دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم علی دوست قهفرخی دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
سید حسین علوی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران
محسن غفرانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد غفوری دانشگاه علامه طباطبائی
رسول فرجی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حمید قاسمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
حمیدرضا قزلسفلو دانشگاه گنبد کاووس
کوروش قهرمان تبریزی عضو هیات علمی و رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد کاشف دانشگاه ارومیه
جواد کریمی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه رازی
لقمان کشاورز دانشگاه پیام نور
سارا کشکر انتهای بزرگراه همت- دهکده المپیک - دانشگاه علامه طباطبائی - گروه تربیت بدنی
معصومه کلاته سیفری دانشیار دانشگاه مازندران
مازیار کلاشی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
حمیدرضا گوهررستمی دانشگاه گیلان
مهرداد محرم زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سردار محمدی دانشگاه کردستان
رضا محمدکاظمی دانشگاه تهران
محمدرضا مرادی استادیار گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
سیدجلیل میریوسفی هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
ژاله معماری دانشگاه الزهرا
محمدرضا معین فرد دانشگاه حکیم سبزواری
مینا ملائی دانشگاه گیلان
امیر منتظری دانشگاه نیشابور
مسعود نادریان اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده تربیت بدنی
مهتاب ناصح استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
سیداحمد نژادسجادی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
رسول نظری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
سمانه نظری دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
شهرام نظری دانشگاه ایوان کی
علی نظریان دانشگاه گیلان
بهنام نقی پور گیوی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
عباس نقی زاده باقی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و وروانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سید صلاح الدین نقشبندی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرزاد نوبخت دانشگاه محقق اردبیلی
پریوش نوربخش باز نشسته دانشگاه شهید چمران اهواز. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهوش نوربخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رسول نوروزی سید حسینی دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم هژبری دانشگاه گیلان- دانشکده تربیت بدنی
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
محمد همتی نژاد طولی راهبرد شمال، رشت، ایران
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبائی
افشار هنرور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهرام یوسفی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

*********************************************************

 

لیست داوران سال 1400

نام داور وابستگی سازمانی
فاطمه احمدی موسسه آموزش عالی وحدت
محسن احمدی استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه زابل
زهرا احمدی ناطور استادیار دانشگاه/ گروه فقه و حقوق اسلامی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ارومیه
زهرا ایزانلو دانشگاه بجنورد
بهزاد ایزدی دانشگاه کردستان
علیرضا اسفندیاری مقدم عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اکرم اصفهانی‌نیا گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حکیمه افروزه دانشجو/ دانشگاه گیلان
علی افروزه دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران
محمد صادق افروزه دانشگاه جهرم
حسین اکبری یزدی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
علیرضا الهی دانشگاه خوارزمی
رضا اندام دانشگاه صنعتی شاهرود
یوسف یاوری هیات علمی-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ناصر بای یات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر
هادی باقری عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن بحرالعلوم عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا برومند دانشگاه شهید بهشتی
مهدی بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوشین بنار دانشگاه گیلان
زهرا تسلیمی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش
وجیهه جوانی گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی جوکار دانشجو دانشگاه گیلان
میثاق حسینی کشتان عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
سید رضا حسینی نیا هیات علمی / دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن حلاجی عضو هیات علمی گروه آموزش تربیت بدنی/ دانشگاه فرهنگیان/ تهران/ ایران
محمدرسول خدادادی دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک
اکرم خواجه پور دکتری/ مازندران
صلاح دستوم دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان
مرتضی دوستی عضئ هیئت علمی دانشگاه مازندران
محمد ریحانی استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمدمهدی رحمتی دانشگاه گیلان
هشام رستمی خوبان رزگاه- کوی سرشار- بلاک ۳۵۷
مهدی رسولی هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
شمس الدین رضایی دانشیار گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام
مرتضی رضایی صوفی دانشگاه پیام نور
محمد حسین رضوی
رحیم رمضانی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
علی زارعی دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - تهران - ایران
حسین زارعیان عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وحید ساعت چیان گروه علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا ع
میرحسن سیدعامری دانشیار دانشگاه ارومیه
فاطمه سعیدی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان
جبار سیف پناهی شعبانی گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
ابوذر سوری دانشگاه گیلان
سپیده شبانی دانشگاه گیلان
سیده ناهید شتاب بوشهری دانشگاه چمران اهواز
وحید شجاعی گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
اسماعیل شریفیان دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعظم شیرویی دانشگاه ازاد و وزارت آموزش و پرورش
شهرام شفیعی
محمد جواد ضیاء اسطلخ زیر دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
ناهید طالبی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
همایون عباسی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین عبدالملکی مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران
حسین عیدی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی
فریبا عسکریان استادیار/ دانشگاه تبریز
مرتضی عظیم زاده دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم علی دوست قهفرخی دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
سید حسین علوی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران
محسن غفرانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد غفوری دانشگاه علامه طباطبائی
رسول فرجی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حمید قاسمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
حمیدرضا قزلسفلو دانشگاه گنبد کاووس
کوروش قهرمان تبریزی عضو هیات علمی و رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد کاشف دانشگاه ارومیه
جواد کریمی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه رازی
لقمان کشاورز دانشگاه پیام نور
سارا کشکر انتهای بزرگراه همت- دهکده المپیک - دانشگاه علامه طباطبائی - گروه تربیت بدنی
معصومه کلاته سیفری دانشیار دانشگاه مازندران
مازیار کلاشی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
حمیدرضا گوهررستمی دانشگاه گیلان
مهرداد محرم زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سردار محمدی دانشگاه کردستان
رضا محمدکاظمی دانشگاه تهران
محمدرضا مرادی استادیار گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
سیدجلیل میریوسفی هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
ژاله معماری دانشگاه الزهرا
محمدرضا معین فرد دانشگاه حکیم سبزواری
مینا ملائی دانشگاه گیلان
امیر منتظری دانشگاه نیشابور
مسعود نادریان اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده تربیت بدنی
مهتاب ناصح استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
سیداحمد نژادسجادی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
رسول نظری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
سمانه نظری دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
شهرام نظری دانشگاه ایوان کی
علی نظریان دانشگاه گیلان
بهنام نقی پور گیوی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
عباس نقی زاده باقی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و وروانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سید صلاح الدین نقشبندی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرزاد نوبخت دانشگاه محقق اردبیلی
پریوش نوربخش باز نشسته دانشگاه شهید چمران اهواز. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهوش نوربخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رسول نوروزی سید حسینی دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم هژبری دانشگاه گیلان- دانشکده تربیت بدنی
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
محمد همتی نژاد طولی راهبرد شمال، رشت، ایران
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبائی
افشار هنرور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهرام یوسفی دانشگاه رازی کرمانشاه