هدف نشریۀ مدیریت و توسعۀ ورزش انتشار نتایج پژوهش‌های مدیریت ورزشی و کاربرد آن در ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای و نخبه است. در این نشریه مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با حوزه‌های مختلف مدیریت ورزشی، با رویکردی کلان، توسعه‌ای و کاربردی مورد بررسی و پذیرش قرار گیرند. لذا پژوهشگران محترمی که عناوین و حوزه های پژوهشی آنها با رویکردهای این نشریه تطابق دارد، می توانند مقالات خود را از طریق سامانه به دفتر نشریه ارسال نمایند. در این نشریه تلاش می شود تمامی مراحل داوری و چاپ مقالات براساس معیارهای علمی، دقیق و عادلانه صورت پذیرد.