بررسی سناریوحضور بانوان در مسابقات لیگ برتر فوتبال بر توسعه اقتصاد لیگ با تکنیک پویا سازی سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار-کرمانشاه- دانشگاه رازی-دانشکده تربیت بدنی

4 استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده

هدف: بررسی آثار اقتصادی و تدوین سناریو حضور بانوان بر توسعه اقتصاد فوتبال لیگ برتر برای افق سال 1416 بود.
روش‌شناسی: با انجام 25 مصاحبه با خبرگان و متخصصان ، عوامل مؤثر بر توان مالی لیگ شناسایی شد. براساس نمودار های حلقه علی بر مبنای مصاحبه ‌ ها و پیشینه پژوهش، ترسیم و توان مالی لیگ به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته شد.
یافته‌ها : مدل پویا سیستمی سیاست حضور بانوان در مسابقات لیگ بر اساس عوامل شناسایی شده طراحی گردید. شرایط اقتصادی دو لیگ بر اساس روند کنونی، برای چند سال آینده تخمین زده شد و سپس استراتژی راهبردی مناسب تخمین حضور بانوان در کل مسابقات بر اقتصاد لیگ تأیید گردید.
نتیجه‌گیری: با روند کاهش تماشاگران و بحران اقتصادی، حضور بانوان در لیگ برتر فوتبال می‌تواند به عنوان یک استراتژی راهبردی مهم در حل این معضل در اختیار سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های ورزشی قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the women presence’s scenario of in Premier League football matches on the development of league’s economics with the technique of dynamic systems

نویسندگان [English]

  • Akram Ghobadi yeganeh 1
  • hossein eydi 3
  • farzad amiri 4
1 Razi University lecturer
3 Assistance Professor, University of Razi, Kermanshah, Iran
4 industrial university of kermanshah
چکیده [English]

Objective: The aim was investigating the economic effects and development of a scenario of women's presence on the development of the economy of Premier League football for the horizon of the year 1416.
Methodology: Through 25 interviews with experts and specialists, the factors affecting the financial strength of the league were identified. Based on the causal circle diagrams based on the interviews and research background, the drawing and financial capacity of the league was considered as a mode variable.
Results: The dynamic system model of women's participation policy in league matches was designed based on identified factors. The economic conditions of the two leagues were estimated based on the current trend for the next few years, and then the appropriate strategic strategy for estimating the presence of women in all competitions on the league economy was approved.
Conclusion: With the decreasing trend of spectators and the economic crisis, the presence of women in the Premier Football League can be provided to the league organization, the football federation and sports clubs as an important strategic strategy in solving this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • income
  • football premier league
  • dynamic model
  • spectator