شیوه ‌نامۀ ارسال مقالات

مقالات باید از طریق سامانه نشریه مدیریت و توسعه ورزش  به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود.

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریه ثبت گردند در ابتدا توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات، بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیئت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
 • یادآوری می‌گردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی و سمت کامل نویسندگان به فارسی و انگلیسی دقت فرمایید.

نحوه تنظیم مقالات

لطفاً جهت تهیه و تنظیم مقاله از قالب نگارش مقاله (template) قرار داده شده در سایت نشریه استفاده نمایید و متن مقالۀ خود را در فایل نمونه تایپ و ارسال کنید. دفتر نشریه از پذیرفتن مقالات خارج از فرمت معذور است.

برای دریافت فایل پیش نویس مقاله با نام و عنوان نویسندگان اینجا کلیک کنید.

  برای دریافت فایل پیش نویس مقاله بدون نام و عنوان نویسندگان اینجا کلیک کنید. 

برای دریافت فایل نهایی برای پذیرش مقاله با نام و عنوان نویسندگان و چکیده بلند انگلیسی اینجا کلیک کنید. 

 1. تعداد صفحات مقاله باید حداکثر 15 صفحه (متن، جدول­ ها و نمودارها) باشد. برای مقالات مروری، تعداد صفحات می تواند حداکثر تا 20 صفحه باشد.

2. بهتر است جدول­ ها با استفاده از امکان Table در Ms-Word و نمودارها در نرم ­افزار Ms-Exel طرّاحی شوند. شکل­ های ارسالی باید از نوع Tif و دقیق و روشن باشند. بهتر است داده ­های اصلی و مهم در حداقل جدول­ ها و نمودارها نمایش داده شوند.

3. اسامی محقّقان خارجی، کلمات اصلی و علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی در متن باید برای اولین بار در پانویس آورده شود.

4. روش تنظیم مقالات پژوهشی به شرح زیر است:

1-4. صفحۀ اول باید مشتمل بر چکیدۀ فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبۀ علمی، نام محلّ کار، شمارۀ تلفن تماس و نشانی پست الکترونیک ارسال‌کنندۀ مقاله باشد (در مقالات مستخرج از طرح پژوهشی، درج نام مؤسسۀ ناظر لازم است).

یادآوری: نام محلّ کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به فارسی آورده شود. چکیدۀ فارسی حداکثر در 200 کلمه و با عناوین مستقل شامل هدف، روش‌شناسی، یافته­ ها و نتیجه­ گیری (در پاراگراف­ های مستقل) تنظیم شود و سه تا پنج کلیدواژه داشته باشد.

2-4. متن اصلی مقاله باید با عناوین زیر تنظیم شود و محتوای آن دربرگیرندۀ مطالب متناسب با عناوین باشد:

1-2-4. مقدّمه: مبانی نظری، نقد و تحلیل پژوهش­ های گذشته و بیان مسئله.

2-2-4. روش­ شناسی پژوهش: بیان نوع پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، ابزار اندازه ­گیری، روش­ های جمع­ آوری و تحلیل آماری داده­ ها.

3-2-4. یافته ­های پژوهش: شرح خلاصۀ ویژگی دموگرافیگ نمونۀ پژوهش، توصیف مختصر یافته­ ها، تحلیل آماری نتایج بر اساس فرضیه­ های پژوهش.

4-2-4. بحث و نتیجه­ گیری: شرح نکات مهمّ یافته­ ها و مقایسۀ آن با یافته­ های دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک یا اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته ­ها، نتیجه­ گیری و ارائۀ پیشنهاد.

یادآوری: در مقالات مروری، این موارد با توجّه به موضوع تحقیق و نوع تحلیل می ­تواند متناسب با چارچوب پژوهشی رشته­ های علوم انسانی تنظیم شود.

5-2-4. تشکّر: تقدیر و تشکّر از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان پژوهش (در صورت نیاز) آورده شود.

6-2-4. منابع:جهت تسهیل نمایه شدن نشریه در ISC لازم است کلیه ارجاع به منابع  (انتهای مقاله) بر اساس سبک شیوه منبع نویسی APA  باشد و منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود.

"مقالاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در ارجاعات از حداقل سه مقاله از مقالات منتشر شده در نشریه ی مدیریت و توسعه ورزش استفاده کرده باشد."

الف) شیوة ارجاع در متن مقاله:

ارجاع در انتهای جمله یا عبارت باید به  باشد.

ب) شیوة نوشتن منابع در انتهای مقاله:

1. کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته و برای نگارش منابع از شیوه منبع نویسی APA  و منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود.

 2. فقط باید به منابع و مآخذی اشاره شود که در متن مقاله به آن‌ها استناد شده است.

3. نیازی به درج شمارۀ منابع نیست.

4. منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (Persian) آورده شود.

5. در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.

6. مقالات ارجاع شده از نشریه با هایلایت در فهرست منابه مشخص گردد.

 3-4. در صفحۀ آخر، چکیدۀ انگلیسی دقیقاً متناسب با چکیدۀ فارسی (در پاراگراف­ های مستقل) تنظیم شود (Keywords /Objective/ Methodology/ Results/ Conclusion).

یادآوری: نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبۀ علمی، نام محلّ کار، شمارۀ تلفن تماس و همچنین نام محلّ کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به انگلیسی آورده شود.

1-2-4.چکیده بلند انگلیسی (Long Abstract)

به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلند از طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد.

با عنایت به چشم انداز واحد نشریات دانشگاه گیلان در افق 1401 در راستای هدف کیفی­‌سازی و نمایه­‌سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­‌های معتبر بین­‌المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده بلند انگلیسی (حداقل 1000و حداکثر 1500 کلمه) در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "اهداف و روش" و "نتایج", توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­باشد.

بخش‌های چکیده انگلیسی بلند 

 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان
 • وابستگی سازمانی نویسندگان
 • اهداف و بیان مسأله (200 کلمه)
 • روش ها (400 کلمه)
 • یافته ها (400 کلمه)
 • نتیجه گیری (500کلمه)
 • کلید واژه ها (سه تا پنج کلید واژه)
 • منابع (حداکثر 8 منبع)

حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود.

کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی‌­شود.

منابع مرتبط با بخش‌­های «اهداف» و «روش­‌ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه APA لیست شوند.

 

**لازم است کلیه نویسندگان محترم، در زمان ارسال مقاله فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسنده را تکمیل و به همراه سایر فایل های مرتبط با مقاله در سامانه بارگزاری نمایند.**

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع نویسنده اینجا کلیک کنید.

توضیحات پرداخت هزینه ها:

براساس مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان، مقرر گردید مبلغ 4،000،000 ریال بابت چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان اخذ گردد. بنابراین لازم است که نویسندگان محترم   پس از تأیید داوران جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله، تصویر فیش های پرداختی را در سامانه بارگزاری نمایند.

لطفا برای پرداخت هزینه چاپ مقاله از مسیر زیر استفاده کنید:

صفحه اصلی وب­سایت دانشگاه گیلان --- سامانه ­های الکترونیک --- سامانه پرداخت الکترونیکی --- همایش ­ها و نشریات --- مدیریت علمی نشریات

در صفحه پرداخت متفرقه و در فیلد آیتم پرداخت، نشریه مدیریت و توسعه ورزش را انتخاب نمائید. سپس سایر فیلدهای اجباری را تکمیل نموده و فرایند پرداخت را کامل کنید.