آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1323
تعداد پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش 933

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 417
تعداد مشاهده مقاله 524216
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 365295
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 15 %