آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1395
تعداد پذیرش 220
تعداد عدم پذیرش 980

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 421
تعداد مشاهده مقاله 569198
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 386382
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 16 %