تعداد مقالات: 247
1. راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-17

محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ انوشیروان کاظم‌نژاد


2. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نوسان عملکرد کشتی ایران در بازی‌های المپیک

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-17

هاشم کوزه‌چیان؛ بهمن عسگری؛ علی ضیائی؛ موسی علیزاده؛ ناهید پیرجمادی


3. نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-14

مهر علی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ تریسی تیلور؛ رسول فرجی


4. تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-18

اکبر جابری؛ حسن اسدی دستجردی؛ فرزانه مظلومی سوینی؛ جواد خزائی پول


6. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-18

اسماعیل ملک اخلاق؛ زهرا تسلیمی؛ محمد ریحانی؛ نسترن سلیمی


7. طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-15

سیده عذرا میرکاظمی؛ سمانه راستگو؛ محمد خراشادیزاده


10. تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-18

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


11. طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد


13. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-21

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


14. بررسی مزیت نسبی و مزیت رقابتی صادرات کالاهای ورزشی منتخب ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

وحید فرزام؛ فاطمه طالقانی؛ ازاده یوسفی


15. تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی های بین المللی ورزش توسط نمایندگان ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-15

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور


16. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2-17

مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده


17. ارائه مدل پیشنهادی برای مکان‌ یابی اماکن ورزشی با استفاده از مدل تلفیقی WLC و AHP (‌مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2-22

سعید تابش؛ میثم نوری خان یوردی؛ مرتضی دوستی؛ حمید گنجائیان


18. ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-74

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محمّد اصغری‌جعفرآبادی


19. نقش اقدامات مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای شهر تهران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-76

هاشم کوزه‌چیان؛ بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا سلیمانی


20. بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-81

فریبا عسکریان؛ شبنم صدقی


21. اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نگرش نسبت به رایانه در دبیران تربیت بدنی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-110

سردار محمدی؛ پیمان سلیمی؛ نسیم صالحی


22. طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری


23. توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش‌های بومی و محلی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 15-29

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی


24. طراحی الگوی وفاداری حامیان ورزشی با تأکید بر بازاریابی رابطه‌مند و کیفیت ارتباط

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-28

نوشین بنار؛ ابوالفضل کریمی؛ حمیدرضا گوهررستمی


25. شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 16-30

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلایی