دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مدل پارادایمی مشارکت پناهندگان افغانستانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22124/jsmd.2020.18294.2463

علی افروزه؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی