دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، تابستان 1396، صفحه 200-1 
2. تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 19-36

همایون عباسی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین عیدی؛ محسن لقمانی


3. عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 37-51

شیرین شیرزاد ملاباشی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد رضا اسد


5. تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

صفحه 67-86

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم


6. تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)

صفحه 87-103

مرتضی رضایی صوفی؛ عباس شعبانی


8. اعتبارسنجی مقیاس تداعیات برند تیم‌های ورزشی راس

صفحه 117-131

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ هانیه ناصرزاده


14. بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی – ورزشی

صفحه 221-240

عاطفه عظیمی دلارستاقی؛ علی محمد صفانیا؛ عادله عظیمی دلارستاقی