دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 12، زمستان 1396 
9. موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

صفحه 134-151

افسانه کیخسروی؛ محمدرضا معین فرد؛ محمدرضا حامدی نیا؛ ‍‍پروین شوشی نسب


11. تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404

صفحه 168-186

فرشته ادیب روشن؛ مهدی طالب پور؛ حسین پیمانی زاد