دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1397 
3. طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 42-54

مصطفی سلطانی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ فرزاد غفوری


4. آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور

صفحه 56-68

حسین عبدالملکی؛ فاطمه حیدری؛ محبوبه اللهیاری؛ سید بهادر زکی‌زاده