شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‏های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیات‏ علمی دانشکده‏های مدیریت کارآفرینی و دانشکده‏های تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی (با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار) دانشگاه‏های دولتی سراسر کشور، اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور بودند که نمونه تحقیق به­ صورت نظری تعیین و پس از انجام 21 مصاحبه، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی شناسایی گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده­ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی در شش مولفه تحت عناوین سیاست‏های حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، سیاست‏های تجاری و عوامل حاکمیتی شناسایی و استخراج گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: به منظور رونق کسب و کارهای مرتبط با ورزش، فراهم نمودن شرایط زمینه‏ای با هدف کمک به باروری نوآوری‏ها که نهایتا سبب ایجاد مزیت‏های رقابتی در کسب و کارها می‏گردد، ضروری می‏باشد. در همین راستا دولت‏ها می‏توانند با اجرای نقش حیاتی خود در رویکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی به عنوان یک تسهیل‏کننده عمل نموده و شرایط محیطی را برای صاحبان کسب و کارها جهت استقرار کارآفرینی استراتژیک آماده نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Context Conditions of Strategic Entrepreneurship Deployment in Sports Business

نویسندگان [English]

 • adeleh azimi delarestaghi 1
 • seyed mohhamad hosein razavi 2
 • mohammad reza Boroumand 3
1 PhD sport management, University of Shomal
چکیده [English]

Objective: The research purpose was to identifying the effective context conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business.
Methodology: It was a qualitative research (grounded theory). Data collection was done through interview and research background. The population included the members (with expertise in entrepreneurship and business management) of entrepreneurship management faculties and physical education and sport sciences faculties associated with state universities, selected members and instructors of job creation and entrepreneurship in ministry of sport and youth, and selected local sport entrepreneurs. The sampling was theoretical and the underlying factors affecting the establishment of strategic entrepreneurship in sports businesses was defined followed by 21 interviews. Data analysis was conducted through three coding levels of open, axial, and selective.
Results: Six indexes were identified as following: government support policies, legal factors, education system, culture factors, commercial policies, and governance factors.
Conclusion: To flourish sports business, contexts conditions are required to realize innovations and create competitive advantages. In line with this, governments can play vital roles as facilitator in regulatory, normative, and cognitive approaches and make environment conditions possible for the business owners to deploy strategic entrepreneurship.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Entrepreneurship
 • Sports Business
 • grounded Theory
 • ابراهیم پور، حبیب؛ حبیبیان، سجاد؛ جانعلی زاده چوبستی، معصومه و دهقانی، علیرضا (1391). الگوی جامعی از کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای نوپا، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر.
 • اختیاری، سارا (1393). جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار، صص 1-17.
 • افروزه، محمد صادق؛ مظفری، سید امیر احمد؛ آقایی، نجف و صفاری، مرجان (1395). شناسایی حیطه ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 2، پیاپی 9، صص 69-90.
 • امیرکبیری، علیرضا و داروئیان، سهیلا (1390). برداشت های اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 6، شماره 1، صص 84-93.
 • انصاری، محسن؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ زالی، محمدرضا و رضایی زاده، مرتضی (1391). شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر در انتخاب کسب و کارهای کارآفرینانه برتر، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 29 و 30، صص 123-154.
 • باران دوست، رامبد و گودرزی، شهرزاد (1394). نقش کار تیمی در بهبود خلاقیت، کارآفرینی و رقابت پذیری بنگاه ها، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دانشگاه جامع علمی- کاربردی گسترش انفورماتیک ایران، موسسه پژوهشی البرز.
 • پیکری فر، فاطمه و مه نگار، فرشاد (1391). بررسی نقش دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، صص 1-19.
 • جنتی فر، حسین و آمده، علی اصغر (1391). پارک های فناوری و مراکز رشد: نمونه عینی دانشگاه کارآفرین، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر.
 • حجازی، اسد و کشتکاروناشی، زهرا (1395). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: فروش پوشاک بانوان در شهر کرج، پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، صص 1-8.
 • داوری، علی و رضایی، حمیدرضا (1385). نقش دولت و خط مشی های دولتی در توسعه کارآفرینی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 1، شماره 2، صص 109- 130.
 • دانایی فرد، حسن (1388). روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 6، ص ص: 125-155.
 • دانایی فرد، حسن؛ فروهی، مهشید و صالحی، علی (1386). ارتقا کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، صص221-262.
 • دهشیری، محمدرضا (1388). رسانه و فرهنگ سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره 2، شماره 8، صص 179-208.
 • روزی طلب، غلامحسین (1395). بررسی ارتباط بین متغییر های محیطی و کارآفرینی، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، شماره 1، صص 123- 132.
 • سپهردوست، حمید؛ فطرس، محمدحسن و برجیسیان، عادل (1395). بررسی مقایسه ای کانال های تاثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال 3، شماره 1، صص: 59-88.
 • شورمیج، زینب؛ صدقی، شهرام و طلاچی، هما (1393). شناسایی عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر رفتار اطلاع یابی کاربران در تعامل با گزینه جستجوی بصری در پایگاه ابسکو: یک مطالعه گراندد تئوری، تعامل انسان و اطلاعات، جلد 1، شماره 3، صص 225-234.
 • طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) دانش بنیان، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص 111-131.
 • عربیون، ابوالقاسم؛ عبدالله زاده، غلامحسین؛ شریف زاده، ابوالقاسم؛ و محسنی، احمد (1389). شناسایی و اولویت بندی شاخص های تعیین کننده کارآفرینی کسب و کارها، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، صص 65- 97.
 • قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید توسعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره 3، صص 21-38.
 • قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1395). واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره1، صص 39-58.
 • لامعی، بهزاد (1389). موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک، صنعت و کارآفرینی، شماره 51، صص 37-43.
 • محمدی الیاسی، قنبر و نوتاش، هادی (1390). شناسایی ریشه های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 13، صص 31-50.
 • مندعلی زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم و هنری، حبیب (1394). بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 29، صص 99-116.
 • مندعلی زاده، زینب؛ هنری، حبیب؛ و شهلایی، جواد (1391). تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 2، شماره 3، صص 141- 155.
 • نعمتی بیدگلی، جواد (1395). بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر نگرش، گرایش و عدم مشارکت خانواده ها به فعالیت های حرکتی و ورزشی در 8 شهر جمهوی اسلامی ایران، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(توسعه آموزش جندی شاپور)، ویژه نامه 95، صص 42- 52.
 • نیلی، احمد (1383). خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف.
 • هنری، حبیب و مندعلی زاده، زینب (1392). چارچوب تبیین و تدوین بیانیه ماموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 2، صص 49- 60.
 • یعقوبی، جعفر؛ منفرد، نوذر و یزدان پناه، مسعود (1390). مانع های تقویت کارآفرینی در دانشکده کشاورزی زنجان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 16، صص 12-21.
  • Ø Debackere, K., & Veugelers R (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, Research Policy, 34(3): 321–342.
  • Ø Dogan, N (2015). The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship, Journal of procedia - Social and Behavioral sciences, 195 (12): 1288 – 1294.
  • Ø Frederick, H (2004). Toward high growth enterprise in New Zealand, Global Entrepreneurship Monitor: 51 -74.
  • Ø Galloway, L., Anderson, M., Brown, W., & Wilson, L (2005). Enterprise skills for the economy, Education & Training, 47(1):7-17.
  • Ø Gordon, E., & Natarajan, K.A (2009). Entrepreneurship development, India: global media.
  • Ø Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Camp, M. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation, Strategic Management Journal, 22(4): 479-491.
  • Ø Hitt, M.A., Ireland, R.D., Sirmon, D.G., & Trahms, C.A (2011). Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, organizations, and Society, Academy of Management Perspectives.
  • Ø Ireland, R.D., Hitt, M.A., &Sirmon, D.G (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and dimensions, Journal of management, 29(6): 963-989.
  • Ø Ireland, R.D., Hitt, M.A., Camp, S.M., &Sexton, D.L (2001). Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth, Journal of academy of management executive, 15)1 :( 49-63.
  • Ø Jacobides, M.J., Knudsen, T., & Augier, M (2006). Benefiting from innovation: Value creation, Value appropriation and the role of industry architectures, Research policy, 35(8): 1200–1216.
  • Ø Kellet, P., & Russel, R (2009). A comparison between mainstream and action sport industries in Australia: a case study of the skateboarding cluster, Journal of sport management review, 12(2): 66-78.
  • Ø Ketchen, D.J., Ireland, R.D., & Snow, C.C (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation, Journal of strategic entrepreneurship, 1(3-4): 371-385.
  • Ø Kraus, S., Kauranen, I., & Reschke, C (2011). Identification of domains for a new conceptual model of strategic entrepreneurship using the configurati configuration approach, Man Research Review, 34 (1): 58-74.
  • Ø Kyrgidou, A., & Petridou, E (2011). The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship, Technology Analysis & Strategic Management, 23(6): 697-713.
  • Ø Liang, L., Shih, k., & Chung, Y (2010). Financing instruments and strategies of agribusiness: Evidence from taiwan, African journal of business management, 4(3): 320-332.
  • Ø Lundstrom, A., & Stevenson, L (2001). Entrepreneurship policy for the future, Voll of the Entrepreneurship for the Future Series, Swedish Foundation for Small Business Research, 133-156.
  • Ø Minniti, M (2005). Entrepreneurship and network externalities, Journal of economic behavior and organization, 57(1): 1–27.
  • Ø Napier, G (2004). Strengthening innovation and technology policies for SME development in turkey, International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED). 88-91.
  • Ø Regele, M.D., & Neck, H.M (2012). Entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: Opportunities to increase entrepreneurial activity, Journal of Business and Entrepreneurship, 23(2): 52-69.
  • Ø Rossi, F (2010). The governance of university-industry knowledge transfer, European journal of innovation management, 13(2):155-171.
  • Ø Rudnick, h (2000). Cited in Torres, Craig, chiles president solidifies the transition to enocracy political changes spark hope for new vitality in the climate, wall street journal.
  • Ø Ruvio, A., Rosenblatt, Z., & Lazarowiz, H.R (2010). Entrepreneurial leadership vision in nonprofit vs. for profit organizations, Journal of the leadership quarterly, 21(6): 144-158.
  • Ø Salter, A., &Bruneel, J (2009). Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration, Paper to be presented at the summer conference on cbs - copenhagen business school.
  • Ø Shane, S., & Venkataraman, S (2000). The promise of enterpreneurship as a field of research, Journal of academy of management review, 25(1): 217-226.
  • Ø Shepherd, D.A., Covin, J.G., & Kuratko, D.F (2009). Project failure from corporate entrepreneurship: Managing the grief process, Journal of Business Venturing, 24(6): 588-600.
  • Ø Szirmai, A., Naudé, W., & Goedhuys, M (2011). Entrepreneurship, innovation and economic development, Oxford University Press.
  • Ø Wolcott, R., & Lippitz, M (2007). The four models of corporate entrepreneurship, Journal of MIT sloan management review, 49(1):74–82.