تدوین استراتژی‏های بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: امروزه برای بقا در بازار ورزشی احتیاج به پویایی است و علم بازاریابی ورزشی پایه و اساس مناسبی را برای روش­های درست بازاریابی فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی­های بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیلSWOT  است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و براساس هدف، کاربردی است. تعداد 73 نفر شامل رئیس، معاونین، مسئولین کمیته­ها، داوران و همچنین مربیان تیم­های ملی فدراسیون کشتی (33 نفر) نمونه‏گیری به روش کل شمار، و از متخصصین حوزه استراتژیک و بازاریابی ورزشی (40 نفر) نمونه­گیری به روش تصادفی هدفمند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‏ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه­ریزی استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی و شامل 77 سوال (نقاط قوت 11، نقاط ضعف 25، فرصت‏ها 19 و تهدیدها 22 مورد) بود. روایی پرسشنامه توسط 19 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه‏ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به‏دست آمد. برای تعیین وضعیت سازمان از تحلیل SWOT و برای رتبه‏بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی از روش آزمون فریدمن و از ماتریس QSPM برای اولویت­بندی استراتژی‏ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل درونی و بیرونی و در نتیجه تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه بازاریابی فدراسیون کشتی در جایگاه WT و موقعیت حفظ وضعیت موجود قرار دارد. با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت حوزه بازاریابی فدراسیون کشتی استفاده شود.
نتیجه‌گیری: بنابراین تدوین سیاست­های کلان مدیریتی به منظور درآمدزا نمودن ورزش­، توجه به درآمدهای ناشی از توسعه پایدار، استفاده از مفهوم برون‏سپاری و ایمن‏سازی بستر سرمایه‏گذاری از مهم‏ترین استراتژی‏های پیشنهادی در این پژوهش می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification of I.R.I Wrestling federation marketing strategies

نویسندگان [English]

 • Ali KHademi 1
 • nima majedi 2
 • mahdi naderi nasab 3
1 Department of physical education and sport science, Qazvin branch, Islamic Azad university, Qazvin, Iran
2 Department of physical education and sport science, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, in order to survive in the sport markets, need to be dynamic. Sport marketing science provides a good foundation for proper marketing methods. The aim of this study is codify the wrestling federation marketing strategies based on SWOT analysis.
Methodology: The method of this research is descriptive-survey. Based on the objective, it is applicable. Total of 73 people, including the boss, vice chairmen, committee officials, referees, and coaches of the national wrestling federation (33 people) were selected as the sample. Among the experts in the field of strategic marketing and sport marketing (40 people) were selected randomly and voluntarily. In the present research, a researcher-made questionnaire was used to study the internal and external factors of the federation's marketing strategic plan, which included 77 questions (11 strengths, 25 weaknesses, 19 opportunities, and 22 threats). The validity of the questionnaire was verified by 19 experts in this field and the reliability of the questionnaires was 0.89 by Cronbach's alpha coefficient. The swot process was used to determine the status of the organization and ranking the factors of strategic planning for Iran wrestling federation, Friedman test has been implemented.
Results: According to internal, external, and strategic SWOT analysis, the findings of the research showed that the federation's marketing position is at WT rank with maintaining the current status. According to the results of the SWOT analysis matrix, it is better to use a defensive and stabilizing strategies to manage the Wrestling Federation's marketing domain.
Conclusion: Therefore, codify of macro-management policies in order to make the sport more profitable, attention to the revenues from sustainable development, using the concept of outsourcing and securing the investment platform are among the most important strategies proposed in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • Strategic planning
 • SWOT
 • Wrestling Federation
 • احسانی، محمد (1383). الگوهای جدید بازاریابی در ورزش، خلاصه مقالات اولین سمینار ملی بازاریابی و مدیریت ورزش، شیراز، آذرماه.
 • اسدی، حسین، فرزیانی، فاتح، فراهانی، ابوالفضل، یوسفی، حسینعلی (1394). اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، شماره 5، صص: 55-47.
 • اسمعیلی اوندری، محمد (1395). الزامات پیاده‌سازی حق پخش تلویزیونی مطلوب در فوتبال ایران و ارائه الگو، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس.
 • الوانی، سید مهدی (1391). مدیریت عمومی، چاپ چهل و ششم، نشر نی.
 • الهی، علی‌رضا (1383). بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی.
 • جماعت، خاطره (1395). موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت‌های شهر صنعتی کاوه، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 23، صص 53-64.
 • حسینی، محمدسلطان؛ رضوی، سید محمدجواد و سلیمی، مهدی (1396). شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی ‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌ معیاره و کپ‌‌لند، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 41، صص 15-36.
 • حسینی، معصومه؛ صفرنژاد، مهری (1395). تدوین راهبرد چالش­های بازاریابی ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، قم.
 • دری نوکورانی، بهروز و سبحانی فرد، یاسر (1391). طراحی مدل اثرات برون‌سپاری موفق بر فعالیت­های سازمانی، چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره8 (پیاپی 2)، صص 137-123.
 • دیوید، فرد آر (1999). مدیریت استراتژیک، ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد(1393)، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ بیست و نهم.
 • رجبی، حسین(1391). طراحی مدل بازاریابی ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
 • رستم­پور، یوسف (1394). برنامه­ریزی بازاریابی استراتژیک در بخش ورزش، کنفرانس بین­المللی مهندسی و علوم کاربردی، امارات، دبی.
 • رنجبریان، بهرام، غفاری، محمد (1392). بازاریابی ورزشی، انتشارات چهارباغ.     
 • رمضانی نوده، محمود(1392)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه ورزش دانشگاهی (مطالعه موردی: مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شاهرود)، پایان کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • رنجبریان، بهرام، غفاری، محمد (1392)، بازاریابی ورزشی، انتشارات چهارباغ.
 • رهبری، سمیه؛ شکرالهی، معصومه و طاهری، محبوبه (1389). بازاریابی ورزشی در عصر جدید، همایش منطقه­ای کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی، واحد مبارکه اصفهان.
 • ساعت­چیان، وحید؛ الهی، علیرضا. (1393). تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره22، ص 85-104.
 • شعبانی بهار، غلامرضا؛ ایزدی، علیرضا؛ گودرزی، محمود و حبیب هنری(1396). تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران به روش swot، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 2 (پیاپی 6)، صص 11-24.
 • صوفی زاده، لیلا (1395).  بررسی سهم ورزش در رشد اقتصادی و اشتغال ایران طی سال‌های 1395-1391، پایان نامه دکتری، دانشگاه پردیس البرز.
 • عبدالقادر، رینوار جلال(1395). تحلیل موقعیت استراتژیک ورزش در ایالت کردستان عراق و تدوین راهبردهای توسعه آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، مدیریت ورزشی.
 • عسکریان، فریبا (1383)، بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 • علیزاده، مهدی(1394). تدوین استراتژی بازاریابی سازمان لیگ فوتسال، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران.
 • قاسمی، رضا؛ جوادی پور، محمد و ترک‌فر، احمد(1394). شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور، مدیریت ورزشی، شماره 6 (پیاپی 7)، صص 829-846.
 • قیامی راد، امیر و محرم­زاده، مهرداد (1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران، نشریه حرکت، شماره 39، صص 175-192.
 • کاظم، محمد (1381) . فوتبال در بورس و بورس در فوتبال، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول.
 • کشاورز، لقمان (1396)، طراحی مدل ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی ایران، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شمارة 17(پیاپی 5)، صص : 71- 57.
 • مجدآرا، علی (1393). ورزش برای همه،  انتشارات آوای ظهور.
 • مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ سهیلا، نوروزیان قهفرخی؛ جمالی گله، محمود. (1395). بررسی موانع ساختاری اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شمارة 23. صص 191-203.
 • میزانی، مهران؛ رحیم زاده، میثم و سجادی، نصرا... (1393). تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 23، صص 79-102.
 • نادریان،مسعود؛ رهبری،سمیه؛ قربانی، سمیه (1393)،  مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلیس، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 11، صص21تا33.
 • ندری، حمزه، (1388). طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی استان لرستان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.
 • نصیرزاده، عبدالمهدی؛ گودرزی، محمود و فراهانی، ابوالفضل (1392)، طراحی و تبیین مدل اجرای استراتژی برای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 31-42.
  • Ø Amedzero, W. G (2014). Empirical elevation test of strategic plan, global journal of management and business, 13(4): 43-54.
  • Ø Baena, V (2016). Online and mobile marketing strategies as drivers of brand love in sports teams: Findings from Real Madrid, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 17 (3): 202 – 218.
  • Ø Charles D. M (2012). Global marketing& sales plan 2012, Canadian tourism. 12: 1-58.
  • Ø Pitts, B. G., & K S.  (2006).Fundamentals of Sport Marketing. Second Edition .Fitness Information Technology, Inc.
  • Ø Gabriela, Gh. & Alina, I (2014). Research on the Management of Sports Organizations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140: 667-670
  • Ø Gladden J.M., & Sutton W.A (2009). Marketing principles applied to sport management, first edition: Sudbury, Jones and Bartlett Publishers: 42-59.
  • Ø Kotler, P., Keller, K.L., Ancarani, F., & Costabile, M. (2012). Marketing management, 14th Edition: Pearson.
  • Ø Liu, G., Eng, T.Y & Takeda, S (2015).  An Investigation of Marketing Capabilities and Social Enterprise Performance in the UK and Japan, Entrepreneurship Theory and Practice:39(2):267-298.
  • Ø Mc Caeville, R.E, Flood, Ch.M & Froats, T.A (1998), the effectiveness of selected promotions on spectators` assessment of a nonprofit sporting event sponsor. Journal of Sport Management, 12 (1): 51-62.
  • Ø Mihai, A. L (2013).  The strategic sport marketing Planning Process, journal of change and leadership, 17: 230-236.
  • Ø Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance, Strategic Management Journal, 30(8): 909–920.
  • Ø Odeniyi, O. A., Lawal, N. T., & Kareem, A. E. (2015). An appraisal of Groupon e-businessmodel. International Journal of Scientific & Technology Research, 4(1): 291-297.
  • Ø Smith, a (2008). Introduction to sport marketing, First edition, Elsevier: Butterworth-Heinemann9.