دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-245 
1. تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران

صفحه 1-18

اکبر جابری؛ حسن اسدی دستجردی؛ فرزانه مظلومی سوینی؛ جواد خزائی پول


4. بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در شرکت‌های ورزشی

صفحه 51-64

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ جلال یاراحمدی


6. تحلیل عوامل مؤثر در شکل‌دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه‌ای

صفحه 85-102

یاسر صفار؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ آذر کفاش‌پور