شخصیت برند تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تبیین ابعاد و ارائه مدل مسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا( س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا( س)

3 دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی جاده‌ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق  تبیین ابعاد و مدل‌سازی شخصیت برند تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبالبود. تحقیق به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد..
روش‌شناسی: نمونه‌ها شامل 673 تن از هواداران تیم­های منتخب لیگ برتر فصل 91-92 (پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان ) بود که در لیگ دوازدهم برای تماشای بازی در استادیوم مجموعه آزادی تهران حضور می‌یافتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای با 45 سؤال بود. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 95/0 به‌دست آمد(01/0 P<).
یافته‌ها: بر اساس نتایج  تحقیق  ابعاد منحصربه‌فرد، کمال، خیره‌کننده، متمایز، مهیج، کلاسیک و موفق  تبیین کننده مدل شخصیت برند تیم‌های فوتبال لیگ برتر  می‌باشند.
نتیجه‌گیری: مدیران ورزشی و بازاریابان می‌توانند با توجه به این ابعاد و متغیرهای تبیین کننده هر بُعد، در تبلیغات خود به جذب بیشتر هواداران، درآمدزایی و کسب جایگاه برتر در بازار دست یابند. همچنین حامیان مالی از طریق انطباق شرکت و محصولات خود با هر یک از این ابعاد قادرند رابطۀ دوسویه مناسبی را برقرار نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Brand Personality of Selected Iranian Football League Teams: Explaining Dimensions and Modeling

نویسندگان [English]

  • Leila Shafaie 1
  • Zhaleh Memari 2
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 3
1 M.A. in University of AlZahra
2 Assoc Prof, University of AlZahra
3 Assoc Prof of Traffic Injury Prevention Research Center, Faculty of Health, University of Tabriz of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was the modeling and defining the brand personality scale.The teams were selected from the Iranian football league.
Methodology: The method of research was a descriptive survey. Selected samples included 673 of fans in 2012-13 premier league season (Persepolis, Esteqlal, Sepahan, Tractor) attending Azadi stadium to watch the twelfth league matches. Survey instruments was a structured questionnaire with 45 question. The reliability of the questionnaire equaled to 0.95 based on Cronbach's alpha.
Results: Results showed that uniqueness, perfection, stunningness, excitement, distinction, classic dimension, and achievement are identified as the personality model of the premier league soccer teams.
Conclusion: Focusing on the mentioned dimensions and variables in the advertisements, sport managers and marketers can attract more fans, earn income and gain top spot in the market. Adapting the company and products to the mentioned variables, sponsors can also have good interactive relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand personality
  • Football Team