شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف:  : هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ برتر بسکتبال ایران است.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی است. پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق در نوبت­های مختلف توسط گرین (1995)، هانسن و گوتیر (1992)، اسکافیلد (1983)، کاسکی (1994) و ژانگ و همکاران (1995) به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها در ورزش­های توپی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس بین 370 نفر از تماشاگران در دو ورزشگاه و دو شهر تهران و اصفهان توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون­های فریدمن و تعقیبی ویل­کاکسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: : نتایج نشان می­دهد که عامل نظم، امنیت و انضباط اخلاقی (برگزاری منظم و مناسب لیگ، برخورد مناسب پرسنل و مأموران کنترل نظم و مدیریت رفتار) مهم­ترین دلیل حضور تماشاگران بود. از بین عامل خدمات، تسهیلات و امکانات ورزشگاه (مناسب بودن جایگاه تماشاگران و سهولت در تهیه بلیت)، کسب هویت ورزشی و پرکردن اوقات فراغت (برخورداری ورزشگاه­ها از امکانات و تجهیزات مدرن، و حضور با دوستان در مسابقه­ها)، حساسیت رقابت و نتیجه آن، حضور بازیکنان مطرح (ستاره) در تیم­های ورزشی، فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه، مطلوب بودن سیستم گرمایشی و سرمایشی سالن و برگزاری مسابقه در تعطیلات آخر هفته، اطلاع­رسانی و تبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان مسابقه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران در ورزشگاه داشته­اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق انتظار می­رود مسئولان مربوطه به‌منظور افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها برنامه­ریزی­های مناسب برای حفظ و ارتقای هنجارهای حاکم بر سالن­های محل برگزاری مسابقه­ها اتخاد نمایند. افزون بر این، فراهم ساختن امکانات رفاهی برای ورزشگاه­ها و تبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان برگزاری مسابقات می­تواند سبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاه­ها گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Influencing Attendance in the Iranian Basketball Super League

نویسندگان [English]

  • Mehr Ali Hemmatinezhad 1
  • Mohammad Mehdi Rahmati 2
  • Mohammad Safarzadeh 3
1 professor, University of Guilan
2 Associate professor, University of Guilan
3 M.A. in Sport Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the presence of spectators in Basketball Super League matches in Iran.
Methodology: The approach was a descriptive survey. The questionnaire of this study was previously used by Green (1995), Hansen and Gautheir (1992), Scofield (1983), Coasky (1994) and Xhaung et al. (1995) to investigate the influential factors on the attendance of spectators for ball sports in the stadiums. After determining the sample size by random sampling method, the questionnaires were distributed between 370 existing spectators in two stadiums of Tehran and Isfahan cities. Reliability of the questionnaire measured by Cronbach's alpha was 0.79. Data was analyzed using exploratory factor analysis, Friedman test, and Wilcoxon.
Results: The results showed that factors such as order, moral security and discipline (regular and appropriate management in league, and appropriate conduct to control the spectators by security personnel and officers) were most important reasons for attendance at stadium. The most effective factors impact on attendance of spectators at the stadium included services, facilities and amenities of Stadium (suitability and comfortable access for buying tickets), achieving sport identity, and spending leisure time (Stadiums have facilities and modern equipment, and accompany with friends for attendance in competitions), the sensitivity of competition and its result, the presence of big players (stars) in sports teams, appropriate space and time for competition, the desirability of heating / cooling condition of saloon, playing games on weekends, and updated and suitable awareness of information about time and place of competition.
Conclusion: According to the official results of this study, for increasing attendance of spectators at stadium, it is expected that authorities and the officials of games adopt appropriate planning for the promotion of order and moral discipline. Moreover, providing facilities for sports competitions and proper advertising about the time and place of competitions can increase the number of fans at stadiums.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectators
  • factor analysis
  • Moral discipline
  • Order
  • Leisure