موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

2 هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

3 سبزوار. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضربررسی موانع و محدودیت‌های توسعه ورزش هندبال در شهرستان سبزوار و ارائه راهکارهای توسعه پایدار بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و به شکل میدانی انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ­ساخته­ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت (95/0=α). جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، متخصصین و مربیان صاحب‌نظر در حوزه هندبال بودند (250 نفر). روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها، برای تعیین معناداری تفاوت بین دیدگاه‌های گروه‌های پاسخ­دهنده از آزمون ولچو برای بررسی دیدگاه‌های گروه‌های پاسخ­دهنده از آزمون تعقیبی دانت استفاده شد. برای اولویت‌بندی موانع و گویه‌ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پس ازتجزیه و تحلیل اطلاعات به تعیین راهکارهای توسعه پایدار بر اساس روش دلفی پرداخته شد.
یافته‌ها: صنعتی نبودن شهر سبزوار و محدودیت در پشتیبانی مالی از بخش صنعتی، ضعف مدیریت در فدراسیون هندبال و هیئت هندبال سبزوار، عدم استفاده از مربیان با­تجربه، متخصص و متعهد در هندبال شهرستان، عدم وجود سازوکاری جهت تشویق و تقدیر از افراد و دست‌اندرکاران و حامیان ورزش هندبال شهرستان و عدم استفاده بهینه از اماکن و تأسیسات ورزشی موجود مهم‌ترین موانع توسعه هندبال از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بوده است.   
نتیجه‌گیری: بهره­گیری از بخش خصوصی، استفاده از نیروهای متخصص، شایسته و باتجربه، حمایت از نشریات ورزشی محلی و راه­اندازی سایت­های اینترنتی مختص هندبال و بهره­برداری مناسب از اماکن و تأسیسات ورزشی از جمله راهکارهای پیشنهاد شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Handball Development in Sabzevar and Presenting Strategies

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Kykhosrovi 1
 • Mohamad Reza moeinfard 2
 • Mohamad Reza Hamedi Nia 2
 • Parvin Shooshinasab 3
1 University Hakim Sabzevari
2 University Hakim Sabzevari
3 University Hakim Sabzevari
چکیده [English]

Objective: The purpose of the study was to investigate the barriers and restrictions of the handball development in Sabzevar and providing strategies development solutions.
Methodology: The research was a descriptive – survey study. The research tool was a researcher made questionnaire which was used after determining superficial and content validity and reliability(α= 0.95). Confirmatory factor analysis was used to confirm the tool validity. The research society were all the handball specialists and coaches in Sabzevar (220 persons). The statistical sample selection was purposive. Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normality of data distribution, as well as Welch test was used to determine a significant difference between the respondents’ views and Dunnett post hoc test was used to consider the respondents’ views. Confirmatory factor analysis test was used to prioritize the barriers.
Results: Lack of industry in Sabzevar and limitation in financial support from the industrial, weakness of the management in the Handball Association of Sabzevar, lack of experienced coaches and experts in Sabzevar, absence of a mechanism to encourage and appreciate the people and fans involved in handball in the city and lack of efficient use of available facilities were the most important barriers for handball development in Sabzevar..
Conclusion: Profiting of private sector, benefiting of competent, skillful and experienced staffs, protecting local sport publications and initiation of websites exclusively for handball and suitable utilization of sport facilities are some of the suggested strategies in current research which perhaps are keys for raising interest and revitalization of handball in Sabzevar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barriers
 • Development
 • Handball
 • Strategy
 • Sabzevar
 • آفرینش خاکی، اکبر، تندنویس، فریدون، مظفری، سید امیر احمد (1384). "مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیئت‌علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی". فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 3(5)، 20-10.
 • آقاپور، سید مهدی (1391). "ضرورت مهندسی فرهنگی ورزش و تربیت‌بدنی در ایران". دومین همایش ملی استعدادیابی، کرسی آزاداندیشی، تهران.
 • آقا محمدیان، حمیدرضا، احسنی، حسین، بشارت، محمدعلی (1386). "رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای روانی- شغلی آن‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد". روان‌شناسی و علوم تربیتی، 37(2)، 169-147.
 • آقایی، علی‌اکبر، نادریان جهرمی، مسعود، معماری، ژاله، اندام، رضا (1392)." آسیب‌شناسی ورزشی هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک". مطالعات مدیریت ورزشی، 5 (17)، 42-13.
 • ابراهیم، خسرو، حلاجی، محسن (1386). مبانی نظری و فرآیند استعدادیابی ورزشی. تهران: بامداد.
 • اشراقی، حسام، کاشف، میر محمد. (1387)." مقایسه میزان علاقه‌مندی و عوامل انگیزشی بازیکنان تیم‌های ملی هندبال ایران و کره". پژوهش در علوم ورزشی تخصصی مدیریت ورزشی، 25، 40-27.
 • الهی، علیرضا، سجادی، نصرالله، خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1388). "موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی، 1، 202- 189.
 • امیرتاش، علی‌محمد (1384). "وضعیت موجود و شاخص‌های استعدادیابی هندبال سالنی مردان از دیدگاه مربیان نخبه کشور". علوم حرکتی و ورزش، 3(6)، 25-51.
 • امیرتاش، علی‌محمد (1387). "توسعه هندبال تیمی به عنوان یک ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران و مربیان دانشگاهی مرد". علوم حرکتی و ورزش، 6(11)، 109-97.
 • رمضانی نژاد، رحیم، رضایی، مرتضی، خسروی، آذر، ملائی، مینا. (1392). "مقایسه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از دید کارشناسان، ورزشکاران و مربیان". مدیریت ورزشی، 17، 214-191.
 • حسنلو، محمدباقر (1391). "نقش والدین در استعدادیابی و هدایت دانش آموزان به رشته ورزشی موردعلاقه". دومین همایش ملی استعدادیابی، 312-319، تهران.
 • سعیدی، فرهاد، ربانی، وحید، سیدی، سید سلیمان، خدادوست، حسن (1391). "بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها". دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران.
 • شوشی نسب، پروین، مظفری، امیر احمد، تندنویس، فریدون. (1391). "تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران". رساله دکتری دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی.
 • عسگریان، فریبا، فرجی دانا، احمد، گودرزی، محمود (1384). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران". حرکت، 24، 43-25.
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم، سجادی، سید نصرالله، محمودی، احمد، ساعتچیان، وحید (1393). "بررسی اولویت‌ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور". مدیریت ورزشی، 6 (2)، 246-231.
 • فلاحی، احمد، اسدی، حسن، خبیری، محمد (1388). "مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاه‌گاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال". حرکت، 2، 270- 247.
 • مالمیر، مهدی (1385)." اثرات ورزش بر توسعه شهری. اولین همایش ملی شهر و ورزش". تهران.
 • محمودی، احمد (1390). "بررسی اولویت‌ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب‌نظران". دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • مرادی، حدیث، کوزه‌چیان، ‌هاشم، احسانی، محمد (1392). "رابطه بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران". مدیریت ورزشی، 16، 38-21.
 • نصیری، خسرو، خبیری، محمد، سجادی، نصرالله (1389). "تحلیل و مدل‌سازی ارزیابی مربیان تیم‌های ملی هندبال". مدیریت ورزشی، 1، 140-120.
 • هنری، حبیب، احمدی، عبدالحمید، مرادی، مهدی (1391). "بررسی عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی". مدیریت ورزشی، 12، 145-127.
 • یارقلی، حمیدرضا، غفوری، فرزاد، فراهانی، ابوالفضل (1390). "نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات ورزشی". ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی، تهران.
  • Ø Aoyagi, K., Ishii, K., Shibata, A., Arai, H., Hibi, C. & Oka, K. (2013). "Facilitators and barriers of external coaches’ involvement into school-based Extracurricular sports activities: a qualitative study". Advances in Physical Education, 3(3): 116-124.
   • Ø British Handball, communication strategy (2008). www.britishhandball.com
   • Ø Karlis, G. (2006). The future of leisure, recreation and sport in Canada: a SWOT for small sized enterprises. The Sport Journal, 9(2): 48-57.
   • Ø Lacey, R., Close, A.G. & Finny, R.Z. (2012). "The pivotal roles of product knowledge and corporate socsial responsibility in event sponsorship effectiveness". Business Research, 63(11), 1-32.
   • Ø Lesiure Industries Research Center (2007).The Economic importance of sport in Scoatland. Universities of Sheffield and Sheffield Hallam.
   • Ø Buch, T. (2006). "Resident Perception of Event Impacts: Taupo and Ironman Newzealand". Master's thesis, Aut university, Newzealand.
   • Ø USA handball assossiation (2009). Retrived from www. ushandball.org