کلیدواژه‌ها = ورزش
طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22124/jsmd.2022.5481

سیده عاصفه حسینی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ سید عماد حسینی


طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19154.2532

محمد همتی نژاد طولی؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ زهرا تسلیمی


ارائه چارچوب تحلیل مفهومی پایدارسازی ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.13907.2096

رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی


تحلیل موضوعی نقش ورزش در توسعه صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.21003.2628

محمد صادق افروزه؛ آمنه مهری؛ زهرا نیکنام


چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19998.2580

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


ورزش و تقویت امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.7169.1479

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ سعید مقدم بقا


تدوین الگوی توسعه بازاریابی در ورزش بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.21537.2657

ندا سلامت؛ سید محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سعید تابش


طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه شنا با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 11-20

10.22124/jsmd.2022.5737

طیبه یانپی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


کارکردهای ورزش و تربیت بدنی در راستای توسعه پایدار ایران (یک نظریه داده بنیاد)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 32-46

10.22124/jsmd.2021.5048

محمد حسین قربانی؛ حمید رضا صفری جعفرلو


توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2021.5029

زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری


نقش فرهنگ در پیش‌گیری از شرط‌بندی در ورزش

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 158-171

10.22124/jsmd.2020.4568

محسن طیبی؛ امیر حسام رحیمی؛ میرحسن سیدعامری


نقش ورزش در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه‌ای در استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 10-20

10.22124/jsmd.1970.3465

سید حسین مرعشیان؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا


تحلیل عوامل موثر بر کسب کرسی های بین المللی ورزش توسط نمایندگان ایران

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 2-15

10.22124/jsmd.2019.3249

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور


بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی – ورزشی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 221-240

10.22124/jsmd.2017.2455

عاطفه عظیمی دلارستاقی؛ علی محمد صفانیا؛ عادله عظیمی دلارستاقی


بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در شرکت‌های ورزشی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-64

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ جلال یاراحمدی


چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 111-123

محمدرحیم رمضانیان؛ زهرا تسلیمی؛ زهرا روحانی؛ الهه مدادی نانسا