نویسنده = گوهررستمی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 8
1. بررسی محیط پرورش استعداد جودوکاران نوجوان کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 121-130

10.22124/jsmd.2020.4373

حمیدرضا گوهررستمی؛ جواد حاجی آقاپور؛ شهرام شفیعی


2. تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی شهر رشت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 178-189

10.22124/jsmd.2019.3879

محبوبه آمدی؛ نوشین بنار؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ فاطمه سعیدی


3. تحلیل ابعاد کیفیت و تاثیر آن بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 104-117

10.22124/jsmd.1970.3542

راضیه عاشوری تسیه؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ منیژه صادقی


4. شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-163

10.22124/jsmd.2018.3260

عذرا افتخاری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا برومند


5. طراحی الگوی وفاداری حامیان ورزشی با تأکید بر بازاریابی رابطه‌مند و کیفیت ارتباط

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-28

10.22124/jsmd.2018.3083

نوشین بنار؛ ابوالفضل کریمی؛ حمیدرضا گوهررستمی


6. مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-168

نوشین بنار؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ حکیمه مهرعلی تبار


7. طراحی مدل رضایت‌ شرکت‌کنندگان در ایستگاه‌های تندرستی پارک‌های شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 42-56

حمیدرضا گوهر رستمی؛ سید مرتضی عظیم زاده


8. طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری