نویسنده = حمیدرضا گوهررستمی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل ابعاد کیفیت و تاثیر آن بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 104-117

راضیه عاشوری تسیه؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ منیژه صادقی


2. شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-163

عذرا افتخاری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا برومند


3. طراحی الگوی وفاداری حامیان ورزشی با تأکید بر بازاریابی رابطه‌مند و کیفیت ارتباط

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-28

نوشین بنار؛ ابوالفضل کریمی؛ حمیدرضا گوهررستمی


4. مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-168

نوشین بنار؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ حکیمه مهرعلی تبار


5. طراحی مدل رضایت‌ شرکت‌کنندگان در ایستگاه‌های تندرستی پارک‌های شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 42-56

حمیدرضا گوهر رستمی؛ سید مرتضی عظیم زاده


6. طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری