نویسنده = حبیب هنری
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 16-30

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلایی


2. تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 52-65

غلامرضا شعبانی بهار؛ حمید رضا مقصودی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


3. طراحی الگوی ساختاری سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 50-69

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری


4. طراحی مدل تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی‌ورزشی آبی با توجه به کیفیت خدمات

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-152

محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ حبیب هنری


5. طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری