دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1398، صفحه 1-250 
1. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

صفحه 1-21

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


5. چالش‌های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 82-95

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری؛ مهدی آزادان


7. تحلیل تماتیک الگوی فرهنگ ورزش در ایران

صفحه 118-128

عباس قشمی میمند؛ محمد پورکیانی؛ محمدمهدی رحمتی