دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-190 
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نوسان عملکرد کشتی ایران در بازی‌های المپیک

صفحه 1-17

هاشم کوزه‌چیان؛ بهمن عسگری؛ علی ضیائی؛ موسی علیزاده؛ ناهید پیرجمادی


4. بررسی وضعیت موجود و مطلوب لیگ‌ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفه‌ای AFC

صفحه 49-63

سید عماد حسینی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مسعود یمینی فیروز؛ سید مالک اشتر هاشمی کوچکسرایی