کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
شناسایی پیشران‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18193.2448

نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی؛ ملیحه سادات آقایی شهری؛ مریم ملایی


طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-21

10.22124/jsmd.1970.3439

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 120-138

10.22124/jsmd.1970.3543

محمد جوادی‌پور؛ ناهید اتقیا؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی


طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 86-101

10.22124/jsmd.2018.2719

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 67-86

10.22124/jsmd.2017.2344

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم


بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 36-52

علیرضا ایرج پور؛ ناهید مجرد؛ فرامرز دباغ رضاییه


نیازسنجی از مشاغل حوزه نظام سلامت جهت غنی‌سازی با فعالیت ورزشی: مطالعه موردی فوریت‌های پزشکی استان گیلان

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 211-230

زینت نیک آئین؛ سید حمید سجادی هزاره؛ بهناز متکلمی؛ دل‌آرام صراحی؛ تهمینه سعیدی