کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 7
1. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-21

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


2. بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-138

محمد جوادی‌پور؛ ناهید اتقیا؛ سمیه رهبری؛ حلیمه طایفی


3. مطالعه‌ی جامعه‌شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری)

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 31-47

اعظم شیرویی؛ سارا کشکر؛ رضا اسماعیلی؛ حسین اسدی


4. طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 86-101

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


5. تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 67-86

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ صلاح دستوم


6. نیازسنجی از مشاغل حوزه نظام سلامت جهت غنی‌سازی با فعالیت ورزشی: مطالعه موردی فوریت‌های پزشکی استان گیلان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 211-230

زینت نیک آئین؛ سید حمید سجادی هزاره؛ بهناز متکلمی؛ دل‌آرام صراحی؛ تهمینه سعیدی


7. بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 36-52

علیرضا ایرج پور؛ ناهید مجرد؛ فرامرز دباغ رضاییه