نویسنده = مهرعلی همتی نژاد
شناسایی عوامل اثرگذار برپیاده سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش‏ آموزی و دفتر تربیت‏ بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16017.2291

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده


ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16882.2350

هشام رستمی؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


شناسایی سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در ارتقاء و توسعه‌ی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16595.2325

سپیده شبانی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی


تحلیل محتوا و بررسی وضعیت مقالات چاپ شده در فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16258.2297

بهنام عاشقی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد


طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19154.2532

محمد همتی نژاد طولی؛ شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ زهرا تسلیمی


طراحی الگوی تحلیل فرایند صنعت محصولات ورزشی ایرانی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 40-68

10.22124/jsmd.2019.12866.1997

علی نظریان؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار


شناسایی راهبردهای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از روش داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 78-96

10.22124/jsmd.2021.5047

احمد اسدی نیا؛ نوشین بنار؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد خبیری؛ شهرام شفیعی


طراحی الگوی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-17

10.22124/jsmd.2020.4397

ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب


ارائه چارچوب مفهومی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های ورزشی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 24-41

10.22124/jsmd.2020.4098

موسی جلیلی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ مهدی نادری نسب


چارچوب تأمین مالی فدراسیون های ورزش های پایه با محوریت خودکفایی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3800

زهرا تسلیمی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلیزاده؛ محمد حسن پاسوار


بررسی موقعیت جغرافیایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3784

مهرعلی همتی نژاد؛ احمد تاجی فایندری؛ کاظم هژبری؛ ابوذر سوری


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 36-50

مهرعلی همتی نژاد؛ محمدمهدی رحمتی؛ محمد صفرزاده