کلیدواژه‌ها = ورزشکار
شناسایی مصادیق استثمار در ورزش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19944.2577

محمد صادق افروزه


شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.20237.2591

مهدی علی‌یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر


تدوین مدل ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی تولید داخل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2020.4095

مهرداد نمازی؛ مسعود ایمان زاده؛ مهرداد محرم زاده


ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش ورزشکاران صحه‌گذار محصولات از دیدگاه مشتریان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 90-104

10.22124/jsmd.2019.3254

مهدی بشیری؛ رسول فرجی؛ فریده اعلاباف یوسفی


بررسی عوامل استرس‌زای ورزشکاران تیم‌های منتخب ملی ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 127-145

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سید موسی کافی؛ نرگس جهانی راد؛ محمد ریحانی