نویسنده = میرحسن سیدعامری
مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


شناسایی شاخص های موثر بر رهبری تحول آفرین زیست محیطی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22124/jsmd.2022.22895.2722

لیلا سلطانیان؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ابوالفضل فراهانی؛ میرحسن سیدعامری


مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2021.5033

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


نقش فرهنگ در پیش‌گیری از شرط‌بندی در ورزش

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 158-171

10.22124/jsmd.2020.4568

محسن طیبی؛ امیر حسام رحیمی؛ میرحسن سیدعامری


بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 248-261

محسن شیرمحمدزاده؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل قاسم زاده


ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 31-45

مهرداد محرم‌زاده؛ میرحسن سیدعامری؛ محمد امین صیادی؛ میترا محمدی