دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1391 
ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

صفحه 55-74

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محمّد اصغری‌جعفرآبادی


طرّاحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران

صفحه 75-86

محمّد خبیری؛ نوشین بنار؛ رحیم رمضانی‌نژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق؛ انوشیروان کاظم‌نژاد


پیش‌بینی تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از طریق مولفه‌های رضایت‌مندی

صفحه 87-98

عبدالمجید دوراندیش؛ علیرضا الهی؛ حسین پورسلطانی زرندی


تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

صفحه 11-25

اسفندیار خسروی‌زاده؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی؛ محمّد خبیری