کلیدواژه‌ها = وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی ساختاری سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 50-69

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری


2. روایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 157-174

غلامرضا شعبانی‌بهار؛ محسن لقمانی


4. طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری