نویسنده = هنرور، افشار
تعداد مقالات: 5
1. تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-68

10.22124/jsmd.2018.3241

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


2. ارتباط ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 190-204

10.22124/jsmd.2017.3367

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


4. رابطه گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 96-110

ترانه کریمی؛ افشار هنرور؛ فریده اشرف گنجویی


5. عوامل موثر در توسعۀ گردشگری ورزش‌های آبی در شهرهای ساحلی مازندران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-30

فرزاد غفوری؛ افشار هنرور؛ رفیعه نعمت‌پور