نویسنده = ژاله معماری
مسئولیت اجتماعی فوتبال

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 108-124

10.22124/jsmd.2020.4498

مریم نیازی تبار؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری


بازشناسی حوزه‌های امنیت در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-80

10.22124/jsmd.1970.3452

مرضیه لعل بیداری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی


شخصیت برند تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تبیین ابعاد و ارائه مدل مسیری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 117-136

لیلا شفایی؛ ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفرآبادی


مطالعۀ نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسعۀ توجهات رفتاری مشتریان مجموعه‌های ورزشی خصوصی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 91-121

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ طاهره سیفی سلمی


ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-74

مهرزاد حمیدی؛ ژاله معماری؛ محمّد اصغری‌جعفرآبادی