کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
شناسایی پیشران‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18193.2448

نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی؛ ملیحه سادات آقایی شهری؛ مریم ملایی


شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18910.2517

سید محمد حسین رضوی؛ محسن طاهری؛ فروغ محمدی


آینده‌پژوهی مشارکت در ورزش همگانی با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 16-29

10.22124/jsmd.2021.5050

بصیر عبدالصالحی؛ زهرا نوبخت رمضانی؛ فریبا محمدیان


سناریوپردازی آینده ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 72-92

10.22124/jsmd.2020.4376

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین ملکی؛ علی صابری؛ عاطفه زندآگاهی


آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 56-68

10.22124/jsmd.2019.3252

حسین عبدالملکی؛ فاطمه حیدری؛ محبوبه اللهیاری؛ سید بهادر زکی‌زاده