کلیدواژه‌ها = اماکن ورزشی
مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2022.5736

زینب آنت؛ محمد حسین رضوی؛ سید نصرالله سجادی


تمایل به پرداخت مردم و برآورد ارزش اقتصادی اماکن ورزشی شهر تبریز

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 30-31

10.22124/jsmd.2021.5359

رقیه سرلاب؛ محمدرسول خدادادی؛ lمیرمحمد کاشف


مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2021.5033

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


برنامه‌ریزی توسعه‌ای فضاهای ورزشی استان گیلان مبتنی بر رویکرد اصلاح سرانه

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 36-50

10.22124/jsmd.2020.4363

مینا ملائی؛ سمانه نظری؛ محمد صادق وقار؛ حکیمه افروزه


ارائه مدل پیشنهادی برای مکان‌ یابی اماکن ورزشی با استفاده از مدل تلفیقی WLC و AHP (‌مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2-22

10.22124/jsmd.2020.4096

سعید تابش؛ میثم نوری خان یوردی؛ مرتضی دوستی؛ حمید گنجائیان


بررسی موقعیت جغرافیایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3784

مهرعلی همتی نژاد؛ احمد تاجی فایندری؛ کاظم هژبری؛ ابوذر سوری


بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سِروکوال (مطالعۀ موردی: دانشگاه گیلان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 65-83

محمد رحیم رمضانیان؛ رسول فرجی؛ فرهاد خوشنویس؛ کاظم دانش ثانی