نویسنده = قاسمی، حمید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-61

عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ مهدی بابایی جعفری؛ بهمن عسگری؛ علی بابایی جعفری


3. وضعیت پوشش خبری ورزش کشتی در مطبوعات ورزشی منتخب در سه ماهۀ منتهی به المپیک 2008 پکن

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-40

حمید قاسمی؛ مهدی کهندل؛ علی قره؛ عباس میرزامحمدی