نویسنده = همایون عباسی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 70-79

مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


2. تبیین مدل فرهنگ سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36

همایون عباسی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین عیدی؛ محسن لقمانی