نویسنده = زارعیان، حسین
تعداد مقالات: 3
1. اعتباریابی الگوی رهبری 360 درجه دنیسون در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 140-153

10.22124/jsmd.2020.4151

محمد حسین قربانی؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ حسین زارعیان


2. شناسایی مصادیق اقتصاد سایه‌ای موثر بر توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 185-206

10.22124/jsmd.2019.3670

حسین زارعیان؛ محمد صادق افروزه؛ مصطفی افشاری


3. طراحی و تدوین نظام‌نامه‌ی اخلاقی اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-84

حسین پورسلطانی زرندی؛ بهشته اقبالی؛ حسین زارعیان زارعیان