نویسنده = همتی‌نژاد، مهرعلی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‌های منتخب ورزشی عراق

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-49

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی؛ آکوابراهیم فقی محمود


2. بررسی اولویت درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-89

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ کاظم هژبری


3. تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACEM)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-19

رحیم رمضانی‌نژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرضا برومند؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ سیدمحمدحسین رضوی


4. عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری ورزشی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 85-95

مهرعلی همتی‌نژاد؛ اکبر میرزایی کالار؛ سید مهدی مدنی؛ فرهاد رحمانی‌نیا