نویسنده = کشاورز، لقمان
تعداد مقالات: 3
1. تدوین الگوی تجاری سازی تحقیقات در مدیریت ورزش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22124/jsmd.2018.3226

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


2. ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 195-211

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی فراهانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فاتح فرازیانی