نویسنده = کاشف، سید محمد
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی و اولویت بندی نیازهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال براساس مدل کانو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 166-181

10.22124/jsmd.2018.3219

مهرداد محرم زاده؛ مژگان خدامرادپور؛ سید محمد کاشف


3. بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 248-261

محسن شیرمحمدزاده؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل قاسم زاده


4. تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 117-134

محمد مازیاری؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سید عامری