کلیدواژه‌ها = خشونت
شناسایی مصادیق استثمار در ورزش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.19944.2577

محمد صادق افروزه


طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 101-110

10.22124/jsmd.2019.3793

سید حسن هراتی؛ فریده اشرف گنجویی؛ عبدالرضا امیرتاش؛ زینت نیک آئین