کلیدواژه‌ها = فرهنگ
شناسایی سازمان‌ها و نهاد‌های دخیل در ارتقاء و توسعه‌ی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.16595.2325

سپیده شبانی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی


طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام‌نور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17217.2377

منصوره ارزشمند؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی محمد صفا نیا؛ ابوالفضل فراهانی


شناسایی شاخص های موثر بر رهبری تحول آفرین زیست محیطی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22124/jsmd.2022.22895.2722

لیلا سلطانیان؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ابوالفضل فراهانی؛ میرحسن سیدعامری


نقش فرهنگ در پیش‌گیری از شرط‌بندی در ورزش

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 158-171

10.22124/jsmd.2020.4568

محسن طیبی؛ امیر حسام رحیمی؛ میرحسن سیدعامری


توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 155-173

10.22124/jsmd.2017.2451

یاسر صفار؛ سید مرتضی عظیم‌زاده