کلیدواژه‌ها = مدل
مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22124/jsmd.2020.4364

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


تدوین مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15997.2272

علیرضا نظری؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین عیدی


مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2021.5033

داود صالح نیا؛ میرحسن سیدعامری


طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی (با استفاده از نظریه داده بنیاد)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 62-78

10.22124/jsmd.2020.4286

طهماسب شیروانی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری