کلیدواژه‌ها = صحه‌گذاری
بررسی پاسخ‌های عصبی روانشناختی به راهبرد صحه‌گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22124/jsmd.2020.14943.2180

علی قائدی؛ بهزاد ایزدی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم


ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش ورزشکاران صحه‌گذار محصولات از دیدگاه مشتریان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 90-104

10.22124/jsmd.2019.3254

مهدی بشیری؛ رسول فرجی؛ فریده اعلاباف یوسفی


تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-107

هادی باقری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ محمد احسانی