کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تعامل ورزش‌های الکترونیک و بازاریابی ورزشی: مفاهیم نظری و کاربردهای پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.18939.2518

زهرا عسگری گندمانی؛ علیرضا الهی


مدل‌یابی رابطه باورپذیری تبلیغ محصولات غیرورزشی توسط صحه‌گذاران ورزشی با اعتماد به محصول، خرید مجدد و وفاداری مشتریان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 111-120

10.22124/jsmd.2021.5061

جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین علی محمدی؛ عاطفه عادلی؛ هادی باقری


تأثیر خصوصی‌سازی و تبلیغات بر درآمدزایی باشگاه‌های ورزشی استان اردبیل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 188-204

10.22124/jsmd.2020.4150

زیبا مقدسی؛ مجبوب شیخعلی زاده؛ رسول فرجی


ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش ورزشکاران صحه‌گذار محصولات از دیدگاه مشتریان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 90-104

10.22124/jsmd.2019.3254

مهدی بشیری؛ رسول فرجی؛ فریده اعلاباف یوسفی


تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-107

هادی باقری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ محمد احسانی