نویسنده = علیرضا الهی
تعداد مقالات: 2
2. مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-200

فرهاد فتحی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری