نویسنده = مهدی سلیمی
تخمین قیمت بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران از طریق هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2020.15972.2266

محسن طیبی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان


شناسایی پیشران‌های آیندۀ باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی ایران (مطالعه موردی: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.20506.2606

امین فردوسی پور؛ مهدی سلیمی؛ احد رضایان