نویسنده = صابری، علی
تعداد مقالات: 2
1. سناریوپردازی آینده ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد آینده پژوهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 72-92

10.22124/jsmd.2020.4376

محمد رضا فتحی؛ محمد حسین ملکی؛ علی صابری؛ عاطفه زندآگاهی


2. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-21

10.22124/jsmd.1970.3439

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی