نویسنده = محمد ریحانی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-18

10.22124/jsmd.2017.2443

اسماعیل ملک اخلاق؛ زهرا تسلیمی؛ محمد ریحانی؛ نسترن سلیمی


بررسی عوامل استرس‌زای ورزشکاران تیم‌های منتخب ملی ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 127-145

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سید موسی کافی؛ نرگس جهانی راد؛ محمد ریحانی