کلیدواژه‌ها = امنیت
ورزش و تقویت امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.7169.1479

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ سعید مقدم بقا


طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن‌های والیبال ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 101-110

10.22124/jsmd.2019.3793

سید حسن هراتی؛ فریده اشرف گنجویی؛ عبدالرضا امیرتاش؛ زینت نیک آئین


بازشناسی حوزه‌های امنیت در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-80

10.22124/jsmd.1970.3452

مرضیه لعل بیداری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی


نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-14

مهر علی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ تریسی تیلور؛ رسول فرجی