کلیدواژه‌ها = GIS
بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2022.5736

زینب آنت؛ محمد حسین رضوی؛ سید نصرالله سجادی


برنامه‌ریزی توسعه‌ای فضاهای ورزشی استان گیلان مبتنی بر رویکرد اصلاح سرانه

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 36-50

10.22124/jsmd.2020.4363

مینا ملائی؛ سمانه نظری؛ محمد صادق وقار؛ حکیمه افروزه


بررسی موقعیت جغرافیایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 41-50

10.22124/jsmd.2019.3784

مهرعلی همتی نژاد؛ احمد تاجی فایندری؛ کاظم هژبری؛ ابوذر سوری